LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

Angličtina – příprava na VŠE

Název kurzu: Angličtina – příprava na VŠE
Termín: 5.2.-23.4.2018
Čas: 16:30-18:00 (po)
Počet lekcí: 12 x 90min
Místo konání: Praha 2
Cena: 3450 Kč
Obsazenost: Není info
<< zpět na aktuální kurzy
Počet studentů: 3-6 studentů ve skupině
O kurzu: Připravíme vás na přijímací zkoušku na VŠE z angličtiny. Cílem není konverzace, ale drilování gramatiky, která se objevuje v písemném testu na VŠE.
Pro koho je kurz určen: pro zájemce o úspěšné složení zkoušky z angličtiny na VŠE a pro ty, kteří si chtějí osvojit gramatiku na pokročilé úrovni
Vstupní úroveň: B2 Vyzkoušejte si online test.
Učebnice: English Grammar in Use (790Kč)
Lektoři: český lektor
Náplň kurzu: Gramatika - Murphy: 1. gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, 2. podstatná a přídavná jména, 3. slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, 4. příslovce, spojky a předložky, frazální slovesa, vazby. Veškerá gramatika se procvičí na testech VŠE.
Objednat kurz: