LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

English – VŠE preparation

Course Title: English – VŠE preparation
Date: 16.10.13-7.5.15
Time: 15:00 - 16:30 (Wed)
Number of lessons: 28 x 90min
Location: Ostrovského, Praha 5 (metro B - Anděl)
Price: 5040 Kč*
Availability: Není info
<< back to current courses
Number of students: 4-8 participants per group
About the course: Připravíme vás na přijímací zkoušku na VŠE z angličtiny. Cílem není konverzace, ale drilování gramatiky, která se objevuje v písemném testu na VŠE.
Who is the course for? pro zájemce o úspěšné složení zkoušky z angličtiny na VŠE a pro ty, kteří si chtějí osvojit gramatiku na pokročilé úrovni
Entry level: Minimální požadovaná úroveň je A2 dle Evropského referenčního rámce. Pokud dokážete požívat angličtinu v každodenních situacích (jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek během setkání), je kurz určen pro vás. Try the online test.
Textbooks: English Grammar in Use (500Kč)
Lecturers: czech lecturer
Curriculum: Gramatika - Murphy - gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, podstatná a přídavná jména, slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, příslovce, spojky a předložky, apod.
VŠE testy
Order form: