LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

Business conversations

Course Title: Business conversations
Date: (Čeština) 22.1.-9.4.2018
Time: (Čeština) 18:30-20:00 (po)
Number of lessons: (Čeština) 12 x 90min
Location: (Čeština) Revoluční, Praha 1
Price: (Čeština) 3490 Kč*
Availability: Není info
(Čeština) * Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< back to current courses
Number of students: (Čeština) 3 - 6 studentů ve skupině
About the course: (Čeština) Kurz je veden konverzační metodou a zaměřuje se na různá obchodní témata z Business Benchmark a Business Spotlight. Studenti si osvojí užitečné fráze z obchodního jazyka a získají více sebedůvěry při prezentování a jednání v angličtině.
Who is the course for? (Čeština) pro pokročilé studenty, kteří chtějí získat sebedůvěru v obchodní angličtině
Entry level: (Čeština) Minimální požadovaná úroveň je B2 dle Evropského referenčního rámce. Try the online test.
Textbooks: (Čeština) Business Benchmark Advanced
Lecturers: (Čeština) rodilý mluvčí
Curriculum: (Čeština) Leaders and managers, Internal communications, Chairing meetings, Customer relationship, Presenting at meetings, Advertising and customers, atd.
Order form: