LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

English kindergarten 4 – 6 years

Course Title: English kindergarten 4 – 6 years
Date: (Čeština) 3.11. - 8.12.15
Time: (Čeština) 8:45 - 11:45 (út,čt)
Number of lessons: (Čeština) 10x180min
Location: (Čeština) Praha Podolí
Price: (Čeština) 4500Kč
Availability: Není info
<< back to current courses
Number of students: (Čeština) 3 - 8 dětí
About the course: (Čeština) Cílem kurzu Angličtina pro děti od 4 let je dát malým dětem možnost rozvíjet se v angličtině, a to pomocí písniček, říkanek a dětských her. Děti si hrají v angličtině a cizí jazyk tak absorbují přirozeně stejně jako jazyk mateřský. Hodiny vede zkušený rodilý mluvčí.
Who is the course for? (Čeština) děti od 4 let
Entry level: (Čeština) žádná
Textbooks: (Čeština) interní materiály
Lecturers: (Čeština) rodilý mluvčí
Curriculum: (Čeština) zpívání, říkanky, hry, pohybové aktivity, rozvíjení tvořivosti v angličtině
Order form: