LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

Příprava na BEC Higher

Název kurzu: Příprava na BEC Higher
Termín: 5.10.-23.11.2021
Čas: 16:00-17:30 (út)
Počet lekcí: 8 x 90min
Místo konání: Praha 1
Cena: 4200 Kč*
Obsazenost: Není info
* Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< zpět na aktuální kurzy
Počet studentů: 3 - 4 studenti ve skupině
O kurzu: Cílem kurzu je připravit studenty na cambridgeskou jazykovou zkoušku z obchodní angličtiny BEC Higher (odpovídá úrovni CAE). Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových znalostí a dovedností potřebných pro zkoušku, tj. čtení, psaní, poslechu, gramatiky a mluvení. Seznámíte se strukturou zkoušky a získáte užitečné rady a tipy pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška není součástí kurzu a je nepovinná.
Pro koho je kurz určen: pro zájemce o zkoušku BEC Higher i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní angličtině a získat úroveň C1 (odpovídá CAE)
Vstupní úroveň: Minimální požadovaná úroveň je B2 dle Evropského referenčního rámce. Vyzkoušejte si online test.
Učebnice: interní materiály
Lektoři: rodilý mluvčí
Náplň kurzu: Témata (Speaking) - podnik a jeho struktura, kultura, zaměstnanci, jejich nábor a motivace, vedení, management, marketing, vstup na nové trhy, mezinárodní obchod, etika podnikání, finance, e-business, schůzky, prezentace, produktivita, apod.Gramatika (Use of English) - úroveň C1 - gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, podstatná a přídavná jména, slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, příslovce, spojky a předložky- v obchodním kontextuDovednosti: psaní obchodních dopisů, reportů, apod. (Writing); poslech a čtení (Listening & Reading) - porozumění obchodně zaměřeným textům; mluvení na témata, týkající se obchodu a podnikáníKurz je zaměřen na zkouškové testy.
Objednat kurz: