LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

English for Meetings & Negotiations

Course Title: English for Meetings & Negotiations
Date: 3.-4.11.2018
Time: 9:30-12:00, 13:00 - 18:00 (Sat-Sun)
Number of lessons: 15 x 60min
Location: Praha 1
Price: 3650Kč*
Availability: Není info
(Čeština) Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< back to current courses
Number of students: 3 - 6 studentů ve skupině
About the course: Cílem kurzu je osvojení si běžných vyjednávacích technik a rozšíření slovní zásoby v této oblasti. Kurz se skládá z teoretické i praktické části (video, rozbor a zpětná vazba).
Who is the course for? pro pokročilé studenty, kteří chtějí získat sebedůvěru při vyjednávání v angličtině
Entry level: Minimální požadovaná úroveň je B2 dle Evropského referenčního rámce. Try the online test.
Textbooks: interní materiály
Lecturers: český lektor / rodilý mluvčí
Curriculum: Trénink vyjednávacích dovedností, vedení meetingu, slovní zásoba.
Order form: