LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

Spanish for Travelling

Course Title: Spanish for Travelling
Date: 10.-11.11.2018
Time: 10-12 a 13-16(Sat,Sun)
Number of lessons: 10 x 60min
Location: Praha 1
Price: 2950Kč
Availability: Není info
(Čeština) Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< back to current courses
Number of students: 3-6 students in class
About the course: Víkendový kurz Španělština na cesty je složen z 10ti lekcí po 60 minutách. V tomto kurzu se naučíte číst a vyslovovat, základy španělské gramatiky (sloveso být, mít a několik pravidelných sloves, jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen), slovní zásobu a konverzační obraty týkající se cestování – hotel, doprava, stravování apod. Kurz je veden zábavnou interaktivní formou.
Who is the course for? Kurz je vhodný jak pro ty, kteří se chtějí pouze jednorázově naučit úplný základ italštiny, tak pro ty, kteří by po absolvování tohoto kurzu rádi pokračovali, ať už formou samostudia či v jazykové škole.
Entry level: úplný začátečník
Textbooks: interní materiály
Lecturers: český lektor/rodilý mluvčí
Curriculum: Výslovnost, základní slovesa a podstatná jména, slovní zásoba a konverzační obraty týkající se cestování – hotel, doprava, stravování apod.
Order form: