LinguaProfessional LinguaProfessional

Our philosophy is one that everyone can learn a foreign language in an exciting environment. With us you will gain confidence and encounter interesting people from many industries and countries.

(Čeština) Příprava IELTS Turnov

Course Title: (Čeština) Příprava IELTS Turnov
Date: (Čeština) bude upřesněn
Time: (Čeština) bude upřesněn
Number of lessons: (Čeština) bude upřesněn
Location: (Čeština) bude upřesněno
Price: (Čeština) bude upřesněna
Availability: Není info
<< back to current courses
Number of students: (Čeština) 3 - 6 studentů ve skupině
About the course: (Čeština) Cílem kurzu je připravit studenty na jazykovou zkoušku z obecné angličtiny IELTS. Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových znalostí a dovedností potřebných pro zkoušku, tj. čtení, psaní, poslechu a mluvení. Studenti se seznámí se strukturou zkoušky a získáte užitečné rady a tipy pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška není součástí kurzu a je nepovinná. Zkoušku nelze "neudělat". Kandidáti obdrží stupňové hodnocení z každé ze čtyř částí spolu s celkovým hodnocením. Hodnocení má 9 stupňů, začíná na stupni 1 (Band 1 – Non-User– kandidáti, kteří nedokážou, až na pár izolovaných slov, používat angličtinu) a končí stupněm 9 ( Band 9 – Expert User – kandidáti s plnohodnotnou jazykovou výbavou). Většina univerzit ve Velké Británii vyžaduje celkovou známku okolo 6.5 jako vstupní podmínku pro univerzitní studium.
Who is the course for? (Čeština) pro zájemce o zkoušku IELTS
Entry level: (Čeština) B1/B2 Try the online test.
Textbooks: (Čeština) Complete IELTS
Lecturers: (Čeština) český lektor/rodilý mluvčí
Curriculum: (Čeština) Kurz je zaměřen na jednotlivé části zkoušky. Studenti si procvičí slovní zásobu, gramatiku, psaní, poslech a další dovednosti pro úspěšné složení zkoušky.
Order form: