LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

CAE Praha intenzivní kurz

Název kurzu: CAE Praha intenzivní kurz
Termín: 4.3.-27.3.2024
Čas: 18:00-19:30 (po,st)
Počet lekcí: 8x90min
Místo konání: Praha 1
Cena: 4500Kč
Obsazenost: Není info
*Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< zpět na aktuální kurzy
Počet studentů: 3 - 6 studentů ve skupině
O kurzu: Cílem kurzu je intenzivní příprava na CAE. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností potřebných pro zkoušku CAE: Reading, Use of English, Listening, Writing a Speaking, a to formou testů. Díky našemu kurzu získáte jistotu a užitečné rady a tipy pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška není součástí kurzu a je nepovinná.
Pro koho je kurz určen: zejména pro zájemce o zkoušku CAE
Vstupní úroveň: Minimální požadovaná úroveň je B2/C1 dle Evropského referenčního rámce. Vyzkoušejte si online test.
Učebnice: CAE testy
Lektoři: rodilý mluvčí
Náplň kurzu: Gramatika - úroveň C1 - gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, podstatná a přídavná jména, slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, příslovce, spojky a předložky. Dovednosti: konverzace na různá témata, psaní reportů, esejů, apod., poslech a čtení - porozumění mluveným a psaným textům na různá témata. Zkouškové testy
Objednat kurz: