LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

FCE Praha

Název kurzu: FCE Praha
Termín: 4.10.-22.11.2021
Čas: 16:00-17:30 (po)
Počet lekcí: 8 x 90min
Místo konání: Praha 1
Cena: 4200Kč*
Obsazenost: Není info
Pokud chcete použít zaměstnanecké poukázky, kontaktujte nás.
<< zpět na aktuální kurzy
Počet studentů: 3-4 studenti ve skupině
O kurzu: Cílem kurzu je zintenzivnit přípravu na cambridgeskou jazykovou zkoušku z obecné angličtiny FCE. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností potřebných pro zkoušku FCE: Reading, Use of English, Listening, Writing a Speaking, a to formou testů. Díky našemu kurzu získáte jistotu a užitečné rady a tipy pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška není součástí kurzu a je nepovinná.
Pro koho je kurz určen: zejména pro zájemce o zkoušku FCE
Vstupní úroveň: Minimální požadovaná úroveň je B1/B2 dle Evropského referenčního rámce. Vyzkoušejte si online test.
Učebnice: FCE testy - interní materiály
Lektoři: český lektor/rodilý mluvčí
Náplň kurzu: Gramatika - úroveň B2 - gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, podstatná a přídavná jména, slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, příslovce, spojky a předložky. Dovednosti: psaní dopisů, článků, apod.; konverzace na různá témata, čtení textů a poslech.
Objednat kurz: