LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

Pavlína Petřinová

mateřská dovolená

Angličtina pro děti

Každý týden se již od čtvrtečního rána těšíme na kurz angličtiny. Děti (5 a 2 roky) si doslova zamilovaly milou a vlídnou lektorku i prostředí, ve kterém kurz probíhá. „Vyučování“ probíhá hravou formou. Často mě překvapí, když vidím, jak spontánně reagují na anglické fráze, s nimiž se během hodiny setkávají. Angličtina je baví, projevují o ni zájem i mimo lekce. Naučily se reagovat na drobné pokyny, umí pojmenovat barvy, některá zvířata, části těla, zpívat jednoduché písničky aj. A i když se někdy stává, že během hodiny ztrácejí pozornost, vědomosti si domů přece jen odnášejí. Rovněž se těší, až dostaneme e-mail s odkazy na videa, která tematicky souvisí s lekcí. Pouštějí si je stále dokola a tím si upevňují nabyté vědomosti. Děkujeme!