LinguaProfessional LinguaProfessional

Ukážeme vám, že učit se cizí jazyky může být zábavné a obohacující. Díky nám získáte více sebedůvěry a poznáte zajímavé lidi z různých oborů i koutů světa.

Angličtina – příprava na FCE (Turnov)

Název kurzu: Angličtina – příprava na FCE (Turnov)
Termín: 4.-5.3.2023
Čas: 9-12, 13-16 (so-ne)
Počet lekcí: 12 x 60min
Místo konání: Turnov
Cena: 4200Kč
Obsazenost: Není info
<< zpět na aktuální kurzy
Počet studentů: 3 - 4 studenti ve skupině
O kurzu: Cílem kurzu je zintenzivnit přípravu na cambridgeskou jazykovou zkoušku z obecné angličtiny FCE. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností potřebných pro zkoušku FCE: Reading, Use of English, Listening, Writing a Speaking, a to formou testů. Díky našemu kurzu získáte jistotu a užitečné rady a tipy pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška není součástí kurzu a je nepovinná.
Pro koho je kurz určen: zejména pro zájemce o zkoušku FCE
Vstupní úroveň: Minimální požadovaná úroveň je B1/B2 dle Evropského referenčního rámce. Vyzkoušejte si online test.
Učebnice: interní materiály
Lektoři: český lektor
Náplň kurzu: Gramatika - úroveň B2 - gramatické časy (rod činný i trpný), podmínková souvětí, modální slovesa, podstatná a přídavná jména, slovesa s infinitivem x gerundiem (-ing), vztažné věty, nepřímá řeč, příslovce, spojky a předložky. Dovednosti: psaní dopisů, článků, apod.; konverzace na různá témata, čtení textů a poslech.
Objednat kurz: